Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości

Agnieszka Mazur, Dorota Witkowska

Mazur, Agnieszka
Witkowska, Dorota
Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości
Application of the taxonomic measures to estimate of the real estate
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 251-258

Słowa kluczowe

wielowymiarowa analiza danych rynek nieruchomości metody taksonomiczne syntetyczny miernik rozwoju wskaźnik względnego poziomu rozwoju.

Key words

real estate market statistical multivariate analysis taxonomic measure synthetic measure

Streszczenie

Celem pracy jest zastosowanie wybranych metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badania jednego z segmentów rynku nieruchomości – rynku mieszkaniowego. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych dotyczących mieszkań sprzedanych w aglomeracji łódzkiej. Na podstawie atrybutów opisujących wszystkie obiekty zostały one pogrupowane za pomocą syntetycznego miernika rozwoju i wskaźnika względnego poziomu rozwoju

Abstract

In the research the data regarding the apartments, that were sold by their owners in Lodz region, are considered. Each apartment is described by the 11 attributes. In the paper we present the results of application some methods of statistical multivariate analysis to grouping of the apartments