Modelowanie obszarów Peri-Urban Zastosowanie automatów komórkowych i podejścia agentowego

Justyna Miklewska

Miklewska, Justyna
Modelowanie obszarów Peri-Urban Zastosowanie automatów komórkowych i podejścia agentowego
Modelling of the peri-urban areasapplication of the cellular automata and agent-based aproach
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 259-268

Słowa kluczowe

obszary peri-urban automaty komórkowe renta położenia sąsiedztwo agenci

Key words

peri-urban areas cellular automata bid rent neighborhood agents

Streszczenie

Autorka w artykule przedstawia metodykę prowadzenia badań w projekcie finansowanym przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań pt. „Integrated catchment management and risk-based resource allocation in urban and peri-urban areas” oraz w grancie wewnątrzuczelnianym AR w Szczecinie Nr BW/HE/03/03. Miejscem badań są obszary aglomeracji Stuttgartu nazywane w literaturze, peri-urban, mieszczące się na przejściowych obszarach między miastem a obszarami wiejskimi. Są to aktualnie obszary podlegające intensywnym badaniom ze względu na ich bardzo dużą dynamikę i stale zmieniające się funkcje miasta i jego centrum. Autorka stosuje podejście agentowe wychodząc od modeli automatów komórkowych. Definiuje podstawowe pojęcia takie jak: rodzaje automatów komórkowych, typy agentów, sąsiedztwo, stany komórki, renta położenia (bid rent), efekty zewnętrzne. W artykule autorka wyprowadza podstawowe zależności dla efektów zewnętrznych

Abstract

In this paper author described methodology of ongoing research projects. The first project is financed by German Ministry of Education and Research, entitled “Integrated catchment management and risk-based resource allocation in urban and peri-urban areas”. The second is an inner grant in Agricultural University in Szczecin, No BW/HE/03/03. The study area is a periurban area located at GSR (The Great Stuttgart Region). A rapidly growing changes resulting from many different driving forces can be observed in this region. The main driving forces were identified as inner and outer dynamics, changing functions of the urban, decreasing the significance of the city centers. Author introduced cellular automata models and agent-based approach. Cellular automata types, neighborhood, cellular automata states, bid rent, and externalities were defined. The equation for total externalities was drawn out