Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej

Paweł Kobus, Robert Pietrzykowski

Kobus, Paweł; ORCID: 0000-0003-2289-2305
Pietrzykowski, Robert; ORCID: 0000-0002-6122-3043
Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej
Application of modify k-means method to portofolio analysis
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 301-308

Słowa kluczowe

analiza portfelowa analiza skupień metoda k – średnich

Key words

portofolio analysis method k-means cluster analysis

Streszczenie

W pracy przedstawiono modyfikacje metody k - średnich oraz jej zastosowanie do analizy spółek giełdowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w roku 2004. W podziale na grupy uwzględniono 206 spółek, które grupowano ze względu na najczęściej wykorzystywane wskaźniki finansowo - ekonomiczne

Abstract

In the paper propose some modification method of k-means to portofolio analysis. As an example, consider partitions into k clusters of 206 stocks for Warsow Stock Exchange in 2004 year