Przewagi komparatywne a wymiana handlowa produktami rolnymi krajów UE

Jacek Strojny

Strojny, Jacek; ORCID: 0000-0003-4632-8645
Przewagi komparatywne a wymiana handlowa produktami rolnymi krajów UE
Comparative advantages and agricultural products’ trade of UE countries
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 309-317

Słowa kluczowe

przewaga komparatywna konkurencyjność rolnictwa kraje UE

Key words

comparative advantage agricultural competitiveness EU countries

Streszczenie

Niniejsze badanie koncentruje się na konkurencyjności rolnictwa krajów wchodzących w skład obszaru gospodarczego UE. Założeniem analizy jest, że niezależnie od źródła przewagi komparatywnej w danej dziedzinie ostatecznie znajduje ona odbicie w wymianie handlowej z innymi krajami. Konkurencyjność uwidacznia się poprzez specjalizację produkcyjną

Abstract

The study focuses on the competitiveness of agricultural sectors of EU economic area countries. The analysis is based on an assumption that irrespective of the source of an particular country comparative advantage it is reflected in the international trade. The competitiveness finds expression in production specialization