Ekonometryczne modelowanie wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce

Dominik Śliwicki

Śliwicki, Dominik
Ekonometryczne modelowanie wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce
Econometric modelling of choosen macroeconomic indicators in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 331-340

Słowa kluczowe

model zgodny prognoza mnżniki bezpośrednie mnożniki pośrednie

Key words

dynamic consistent model multiplier forecasting

Streszczenie

W opracowaniu został zaprezentowany przykład ekonometrycznego modelowania wybranych wskaźników makroekonomicznych z użyciem zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego. Na podstawie oszacowanego modelu zostały wyznaczone prognozy na I kwartał 2006 roku oraz mnożniki bezpośrednie i pośrednie

Abstract

In the presented paper an example of econometric modelling of chosen macroeconomic indicators using dynamic consistent models was presented. On the ground of estimated model forecasts for the first quarter of 2006 and multiplier analysis were made