Estymacja „indeksu ogona” wybranych szeregów finansowych za pomocą entropii Renyiego

Katarzyna Brzozowska-Rup, Wiesław Dziubdziela

Brzozowska-Rup, Katarzyna
Dziubdziela, Wiesław
Estymacja „indeksu ogona” wybranych szeregów finansowych za pomocą entropii Renyiego
Use Renyi’s entropy for estimating tail index in financial time series
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 69-79

Słowa kluczowe

rozkłady z grubymi ogonami rozkład Pareto entropia Renyi’ego estymacja jądrowa

Key words

heavy-tailed distribution Pareto distribution Renyi entropy Kernel estimation

Streszczenie

W pracy przedstawiono wstępne wyniki estymacji indeksu ogona rozkładów prawdopodobieństwa w wybranych szeregach finansowych. Zakładając rozkład Pareto, otrzymano za pomocą entropii Renyi’ego estymator indeksu ogona w przypadku stóp zwrotu indeksu. Analiza indeksu WIG wskazuje, że szereg czasowy jego zwrotów ma nieskończone momenty, natomiast w przypadku zwrotów indeksu DJ częstość pojawiania się dużych zmian jest znacznie mniejsza

Abstract

Empirical analysis of financial time series indicates that there is a great demand for qualitative new models. Paper presents preliminary results for estimating tail index applying Renyi entropy. Empirical results show that exchange rate of WIG’s time series are generated from distribution with significantly fatter tails than DJ’s time series