Życie i twórczość Prof. dr hab. Teresy Marszałkowicz (1924-1998)

Bolesław Borkowski

Borkowski, Bolesław; ORCID: 0000-0001-6073-6173
Życie i twórczość Prof. dr hab. Teresy Marszałkowicz (1924-1998)
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 7-13