Skuteczność działań instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego

Mariusz Chądrzyński
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Chądrzyński, Mariusz; ORCID: 0000-0002-7478-8190 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Skuteczność działań instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego
Efficiency of the activity of institutions supporting entrepreneurship development in rural areas of Łódź Province
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 61, s. 91-102

Abstract

The report presents chosen problems of institutional support of the SME sector in the rural areas of Łódź Province. The author describes following problems: State politics towards SME sector, The support of the SME sector in the rural areas, The activity of institutions supporting entrepreneurship development in the opinion of inquired entrepreneurs