Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Piotr Bórawski

Bórawski, Piotr; ORCID: 0000-0002-6616-7140
Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
EVALUATION OF BALANCE SHEET’S COMPONENTS OF ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF WARMIA AND MAZURY VIOVODSHIP
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 64, s. 215-225

Abstract

The paper aims to present structure of balance sheets and financial ratios for of selected group of small and medium sized enterprises from Warmia and Mazury Viovodship. A particular attention was paid to changes which took part in balance sheets’ components in 2004–2006. The survey has proved the increase of both fixed and current assets. The fixed assets were represented by buildings (64%), technical equipment (22.1%) and land (8.2%)