Ocena działalności przedsiębiorstwa z zastosowaniem wybranych metod ilościowych

Grażyna Karmowska

Karmowska, Grażyna
Ocena działalności przedsiębiorstwa z zastosowaniem wybranych metod ilościowych
EVALUATION OF ECONOMIC EFFECTIVENESS OF AN ENTERPRISE USING CHOSEN QUANTITATIVE METHODS
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 64, s. 243-250

Abstract

Intention of the presented study is an attempt to evaluate enterprises effectiveness with the use of financial index analysis and progress tendencies function. There were studied chosen profitability and rentability rations. To forecast the short-term financial results (income, expenses, profit) punctual and interval prognosis were estimated