Ocena Indeksów Wczesnego Ostrzegania na przykładzie Testu Szybkiego i Indeksu Zh. Czy wyniki zależą od zastosowanej metody?

Mariusz Maciejczak

Maciejczak, Mariusz; ORCID: 0000-0002-0630-5628
Ocena Indeksów Wczesnego Ostrzegania na przykładzie Testu Szybkiego i Indeksu Zh. Czy wyniki zależą od zastosowanej metody?
ASSESSMENT OF EARLY WARNING SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF QUICK TEST AND ZH INDEX. DO RESULTS DEPEND ON APPLIED METHOD?
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 64, s. 271-283

Abstract

The paper aims to present the essence, importance, functionality and different models of Early Warning Systems (EWS). It argues that application of different EWS models shows similar results. Based on data from 469 Polish companies coming from 5 sectors, and using Spearman rank correlation coeffi cient two models were analyzed: Quick Test and Zh Index