Zróżnicowanie struktury dochodów gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego

Agnieszka Ginter

Ginter, Agnieszka
Zróżnicowanie struktury dochodów gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego
DIFFERENTIATION OF REVENUE STRUCTURE OF OSTROŁĘCKO-SIEDLECKI SUBREGION’S COMMUNES
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 65, s. 181-187

Abstract

The paper aims to analyze the revenues of three types of communes (i.e. urban, urban – rural and rural) located in the ostrołęcko-siedlecki subregion of Mazovia voivodship. The paper presents the total revenue structure of those communes, the main sources of revenue as well as own revenue structure and its sources in chosen communes