Przepływy pieniężne według Krajowego Standardu Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – studium porównawcze

Joanna Bereżnicka, Justyna Franc-Dąbrowska

Bereżnicka, Joanna; ORCID: 0000-0002-0316-6693
Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Przepływy pieniężne według Krajowego Standardu Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – studium porównawcze
COMPARATIVE ANALYSIS OF CASH FLOW APPROACHES IN POLISH AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 66, s. 183-194

Abstract

The article presents similarities and differences in Cash Flow Account approaches between Polish Accounting Standards and International Accounting Standards (IAS). The analysis show that the approach is not homogeneous and additionally IAS often leaves much space for various interpretations. Additionally IAS recommends to apply the direct method in presenting cash flows from operating activities as more useful, especially in financial planning