Techniczno-technologiczne uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych

Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak

Dziedzic, Sylwia
Woźniak, Leszek
Techniczno-technologiczne uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT’S CONDITIONS OF DIRECT SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 67, s. 127-136

Abstract

The contemporary enterprises which represent sector of agricultural products direct sales are forced to act properly within dynamic milieu to analyze it. The authors’ strategic analysis was carried out to simulate further phenomenon in the external milieu of agricultural enterprise which is dealing with direct sales of agricultural products. There was also defined their strategic importance for enterprise. PEST analysis was conducted in the context of technical-technological dimension by use of expert method. The detailed outcomes from analysis were presented in the article