Strategie dostosowawcze gospodarstw ograniczających produkcję rolniczą

Tomasz Wojewodzic

Wojewodzic, Tomasz; ORCID: 0000-0002-0817-4190
Strategie dostosowawcze gospodarstw ograniczających produkcję rolniczą
ADJUSTMENT STRATEGIES OF AGRICULTURAL FARMS THAT LIMIT THE PRODUCTION
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 67, s. 57-66

Abstract

The paper aims to present the theoretical discussion on the changes that are taking place in Polish agricultural farms which limit the production. The discussion is extended an attempt to find reasons of economic collapses of farms in Polish areas of Carpathian mountains