Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów europejskich

Emilia Grzegorzewska

Grzegorzewska, Emilia
Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów europejskich
THE BANKRUPTCY OF COMPANIES IN POLAND AND OTHER EU COUNTRIES
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 68, s. 51-63

Abstract

The paper aims to describe the scale of bankruptcy of companies in the European Union, with special focus on Poland. There were pointed out differences between West and Central-East EU member states. Additionally the general economic situation of these countries was analyzed