Relacje wybranych składników majątku i kapitału w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną w Polsce

Karolina Jąder, Magdalena Kozera, Olga Stefko

Jąder, Karolina; ORCID: 0000-0002-4047-7386
Kozera, Magdalena
Stefko, Olga
Relacje wybranych składników majątku i kapitału w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną w Polsce
Relationships between selected property elements and capital in plant producing holdings in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 69, s. 135-142

Abstract

The article presents selected elements of financial analysis within agricultural holdings producing plants. Relationships between elements of assets and capital in particular groups of farms were presented. There are presented relationships connected with: amount of assets, liquidity, financial sources and security of the long term – debt