Sytuacja finansowania gospodarstw agroturystycznych na Białorusi

Alexander Boldak, Maria Pestis, Pavel Pestis, Dmitry Rudenko, Elena Rudenko

Boldak, Alexander
Pestis, Maria
Pestis, Pavel
Rudenko, Dmitry
Rudenko, Elena
Sytuacja finansowania gospodarstw agroturystycznych na Białorusi
Financial position of agroecotourist units in the Republic of Belarus
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, vol., nr 76, s. 53-60

Streszczenie

Agroturystyka staje się coraz bardziej dynamicznie rozwijającą się branżą w światowej turystyce. Białoruś posiada niewyczerpane zasoby rozwoju agroturystyki. Pozwala to na wspieranie stabilnego rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie dobrobytu mieszkańców wsi poprzez wdrażanie atrakcyjnych inwestycji, kreując nowoczesną społeczną infrastrukturę, sprzyjając tworzeniu nowych miejsc pracy. Przyczynia się to do osiągnięcia kulturowo-społecznych celów. Agroturystyka jest postrzegana jako ważny składnik realizowania Państwowego Programu Rewitalizacji i Rozwoju Wsi na Białorusi w latach 2005–2010. Głównym problem podjętym w artykule jest brak środków pieniężnych na realizowanie w agroturystyce podstawowych założeń i modeli określonych w Programie Narodowym dla agroturystyki wiejskiej. Zagadnienie związane z interpretacją pomocy finansowej nie jest określone w orzeczeniu Prezydenta Białorusi „Stopień rozwoju agroturystyki na Białorusi”. Utrzymanie i rozwój naturalnego i ludzkiego potencjału pozwoli na wzrost efektywności agroturystyki w sektorze rolnictwa w gospodarce Białorusi