Finansowe uregulowania w relacji do hipoteki

Anatoliy Chupis

Chupis, Anatoliy
Finansowe uregulowania w relacji do hipoteki
Financial Regulation of Mortgage Relations
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, vol., nr 77, s. 31-39

Streszczenie

Zgodnie z przyjętym celem i omawianą tematyką w opracowaniu rozpatrywany był historyczny aspekt rozwoju hipoteki w podejściu regionalnym. Na podstawie badań postawiono wniosek, iż na terenie „nowej” Ukrainy kredytowanie na podstawie hipoteki zaciągniętej pod zastaw ziemi rozwinęło się dzięki spółkom akcyjnym oraz państwowym instytucjom bankowym. Wynika to ze statystycznych opracowań tego zagadnienia. Kluczowe zagadnienie, jakim jest kredyt hipoteczny, ze względu na ekonomię, prawo oraz aspekty organizacyjne, analizowany był w odniesieniu do realiów współczesnej gospodarki. Wnioskiem z tych badań było stwierdzenie, iż tylko pełna ocena i objaśnienie wszystkich uwarunkowań pozwoli na stworzenie efektywnego i transparentnego systemu udzielania kredytów hipotecznych. Współczesne mechanizmy związane z hipoteką dotyczą również rolnictwa. Prognoza stworzona na podstawie regionu Sumy została przeprowadzona z oszacowaniem oferowanych mechanizmów oraz po spełnieniu warunków stawianych przed Ukrainą w celu przystąpienia do WTO