Dostęp do pożyczek spółdzielni rolniczych na Ukrainie

Victoria Borisova

Borisova, Victoria
Dostęp do pożyczek spółdzielni rolniczych na Ukrainie
Providing Loans for Agricultural Cooperatives in Ukraine
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, vol., nr 77, s. 41-52

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono propozycję poprawy dostępu do pożyczek dla spółdzielni rolniczych na Ukrainie. Warunki otrzymania pożyczek nie pozwalają na spełnienie zapotrzebowania na te źródła finansowania spółdzielni. W funkcjonujących mechanizmach finansowych określone świadczenia są zróżnicowane i odpowiadają na zapotrzebowanie na kapitał tylko współczesnym formom prawnym jednostek gospodarczych. Spółdzielnie rolnicze odróżniają się od innych pożyczkobiorców przyjętymi zasadami finansowania. W spółdzielniach, które zajmują się produkcją bądź usługami w aspekcie pozyskiwania pożyczek, odnotowano zarówno cechy wspólne, jak i elementy różnicujące. W artykule przedstawiono klasyfikację spółdzielni rolniczych na Ukrainie w ujęciu pożyczkobiorców. Określono, że głównym czynnikiem pozwalającym na zwiększenie dostępności do pożyczek dla spółdzielni rolniczych powinno być ukierunkowane działanie banków, przyczyniające się do wdrożenia systemu małych pożyczek rolniczych, który pozwoliłby na spełnienie wymagań stawianych przez banki (ocena zdolności kredytowej oraz biznes planu, który brany jest pod uwagę w sytuacji spółdzielni jako pożyczkobiorcy).