Gospodarki w okresie transformacji wobec wyzwań globalizacji

Svetlana Makuha, Serhiy Zabolotnyy

Makuha, Svetlana
Zabolotnyy, Serhiy; ORCID: 0000-0003-4701-0495
Gospodarki w okresie transformacji wobec wyzwań globalizacji
Transition economies facing challenges of globalization
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, vol., nr 78, s. 95-104

Streszczenie

W artykule przedstawiono kierunki i tendencje rozwoju gospodarek Ukrainy oraz Wspólnoty Niepodległych Państw w warunkach globalizacji. Wśród największych zagrożeń wzrostu gospodarczego Ukrainy i WNP wymieniono dysproporcję w bilansie handlowym, uzależnienie od zagranicznych dostawców surowców energetycznych, nieefektywną politykę inwestycyjną i kredytową. W celu zwalczenia recesji gospodarczej na Ukrainie i innych państwach WNP należałoby wprowadzić politykę stymulowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w priorytetowych gałęziach gospodarki: przemyśle elektromaszynowym, lotniczym oraz spożywczym. W warunkach kryzysu szczególnie ważne byłoby wykorzystanie międzynarodowego doświadczenia w tworzeniu stref postępu technicznego, innowacyjnych grup gospodarczych, m.in. parków technologicznych