Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce

Małgorzata Raczkowska

Raczkowska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-8540-8958
Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce
Social capital in rural areas in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, vol., nr 79, s. 39-47

Abstract

In the first part of the article, being based at three research takes, theories of the social capital were presented. Two next parts of the article contain deliberations concerning the influence of this capital on the economy and the society. A character sketch of the social capital was also presented in rural areas