Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia

Jolanta Zawora

Zawora, Jolanta
Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia
Financial independence Subcarpathian’s communes
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 81, s. 137-145

Abstract

Financial independence communes depends first of all on legal and economic factors. Indicators of financial independence Subcarpathian’s communes in 2006–2008 increased. However the realization investments decreased in this time. Subcarpathian’s communes characterized by a lower financial independence than other Polish communes.