Kredyty bankowe w zabezpieczeniu operacji leasingu przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie

Victoria Borisova, Iryna Samoshkina

Borisova, Victoria
Samoshkina, Iryna
Kredyty bankowe w zabezpieczeniu operacji leasingu przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie
Providing lease transactions of agricultural enterprises with bank loans in Ukraine
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 81, s. 27-39

Streszczenie

W artykule przedstawiono stan i tendencje rozwoju leasingu w sektorze agrarnym gospodarki Ukrainy. Do głównych przyczyn bardzo wolnego tempa kredytowania operacji leasingu przedsiębiorstw rolniczych należą: niedoskonała polityka finansowo-kredytowa oraz ustawodawstwo, zawyżone stawki płatności leasingowych, niska zdolność płatnicza przedsiębiorstw rolniczych, nierozwinięty rynek usług leasingowych, niestabilność ekonomiczna i polityczna, brak należytego zabezpieczenia informacyjnego. Nie patrząc na fakt dużego udziału w źródłach finansowania operacji leasingu, banki nie cieszą się popularnością wśród przedsiębiorstw rolniczych jako instytucje kredytujące operacji leasingu. Przedstawiono rekomendacje dotyczące stosowania innowacyjnych hybrydowych technologii leasingowych w kredytowaniu przedsiębiorstw rolniczych