Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie

Nataliya Kruchok

Kruchok, Nataliya
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie
Estimation of the financial state of agrarian enterprises in Ukraine
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 81, s. 41-51

Streszczenie

Przedstawiono rozwój oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw na Ukrainie. Wyjaśniono niektóre metodyki takiej oceny. Wskazano konieczność rozwoju metodologicznej oraz metodycznej bazy analizy finansowej, a także adaptacji metodyk zagranicznych do konkretnych warunków finansowych i ekonomicznych na Ukrainie. Określono podstawowe kierunki dalszej poprawy jakości oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz zwrócono uwagę na konieczność szerszego zastosowania odpowiednich metodyk. Poprawa jakości oceny finansowej przedsiębiorstw uzależniona jest od szerokiego stosowania aparatu matematycznego, w tym statystyki matematycznej, teorii zbiorów rozmytych, teorii prawdopodobieństwa, a także technologii komputerowych