Financial security of land relations’ development in the agricultural sphere

Tatyana Guzenko

Guzenko, Tatyana
Financial security of land relations’ development in the agricultural sphere
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 81, s. 63-75

Streszczenie

Zabezpieczenie finansowe działań na rzecz ochrony przyrody dzisiaj wymaga dogłębnych zmian. Szczególnych zmian potrzebuje istniejący mechanizm użytkowania ziemi w rolnictwie. Jednym z możliwych kierunków rozwoju przemysłu rolno-spożywczego jest jego przejście na system organicznej produkcji rolniczej, wymagającej zapewnienia ochrony, zachowania i odtworzenia zasobów ziemi. W tym aspekcie racjonalne jest przywrócenie państwu prawa własności do użytków rolnych. Państwo powinno dbać o zachowanie bogactwa narodowego, którym jest ziemia. Dalsza działalność producentów rolnych może odbywać się na ziemiach otrzymanych w dzierżawę długoterminową. Przy tym jednym z podstawowych wymogów wobec dzierżawcy jest odtworzenie zasobów ziemi, odnowa żyzności gleb, przeprowadzenie działań na rzecz ochrony przyrody. W przyszłości prawo dzierżawy może być przekształcone na prawo emfiteuzy. Kapitalizacja użytków rolnych umożliwi poprawę sytuację przemysłu rolno-spożywczego, pozwoli rozwiązać problem bezpieczeństwa żywnościowego oraz nadać impuls do rozwoju organicznej produkcji rolniczej w regionie.