Zyski z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektrowni zawodowych

Justyna Dyduch

Dyduch, Justyna
Zyski z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektrowni zawodowych
Profits from carbon emission trading as a source of financing enterprises on the example of power plant sector
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 82, s. 115-126

Abstract

Emission rights are ones of economic instruments of state environmental policy. The European Union Emissions Trading Scheme was implemented in the EU in 2005. The aim of the article is to determine the value of profits from carbon emission trading earned by power plants in Poland and the importance of these profits for their financial situations.