Zróżnicowanie sytuacji finansowo-dochodowej gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w wybranych typach rolniczych

Walenty Poczta, Joanna Średzińska, Anna Ziemińska

Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412
Średzińska, Joanna; ORCID: 0000-0002-1189-8456
Ziemińska, Anna
Zróżnicowanie sytuacji finansowo-dochodowej gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w wybranych typach rolniczych
Diversifi cation of UE agricultural holdings’ financial and income situation in selected types of farming
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 82, s. 127-137

Abstract

In the article UE agricultural holdings were classified by the financial, production and income situation in three selected types of farming: fieldcrops, milk, granivores. FADN database was used. To create the typological classes synthetic coefficient was used. The results from research are: agricultural holdings’ financial and income situation is regionally diverse and depends on type of farming. EU-15 countries had generally better situation.