Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce

Aleksandra Lubańska

Lubańska, Aleksandra
Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce
Corporate Social Responsibility in hypermarkets chains in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 83, s. 103-113

Abstract

The paper presents idea of the Corporate Social Resposibility (CSR) which has been implemented in Polish hypermarkets. The first part of the article explains the CSR concept. Then hypermarmets chains in Poland are characterized. Finally, the main, third part of the paper, concerns the concept of Corporate Social Responsibility applied in hypermarkets chains. The study reveals actions of CSR in hypermarkets including human capital, social capital, material and environmental responsibility