Kontrola budżetu w przedsiębiorstwach rolniczych

Victoria Borisova

Borisova, Victoria
Kontrola budżetu w przedsiębiorstwach rolniczych
Budget Monitoring of Agricultural Enterprises
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 88, s. 15-26

Streszczenie

Autorzy przedstawili analizę czynników kształtujących proces budżetowania w ukraińskich przedsiębiorstwach rolniczych, który pozwala na poprawę zarządzania finansami wraz z kontrolą budżetu. Znaczenie budżetowania jako instrumentu operacyjnego w zarządzaniu finansami jest kształtowane przez tradycyjny system budżetowania w przedsiębiorstwach, którego charakterystyka oraz proces tworzenia został zbadany. Autorzy skoncentrowali się na zagadnieniu związanym z wykorzystaniem budżetowania jako instrumentu wspierającego proces planowania finansowego, kontroli obecnego stanu oraz zmian źródeł finansowania przedsiębiorstw. Udowodniono, iż w przedsiębiorstwach, w których budżetowanie wraz z kontrolą jego wdrożenia było powszechnie stosowane, podniosło ono ekonomiczną efektywność w ujęciu finansowym i operacyjnym w relacji do środowiskowej i klimatycznej sfery ich lokalizacji.