Zapotrzebowanie na informacje w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw rolniczych

Anatoliy Chupis

Chupis, Anatoliy
Zapotrzebowanie na informacje w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw rolniczych
Information Provision of Financial Management of Agricultural Enterprises
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 88, s. 5-14

Streszczenie

Działanie każdego z systemów zarządzania związane jest z zapotrzebowaniem na informacje. Autorzy opracowania przedstawili rolę, jaką pełni prawidłowe dostarczanie informacji w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw rolniczych. Zarządzanie finansami wspierane przez system wskaźników bazujących na dostarczanych danych pozwala na analizuję czynników w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej w tych jednostkach. W opracowaniu dowiedziono, iż przedsiębiorstwa mogą zmienić politykę rachunkowości podążając za kierunkiem rozwoju ich działalności.