Podatek dochodowy z działów specjalnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Anna Milewska
Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Milewska, Anna; ORCID: 0000-0003-4776-6049 (Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Podatek dochodowy z działów specjalnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych
INCOME TAX FROM SPECIAL BRANCHES IN THE EXISTING ACTS OF LAW
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 94, s. 109-116

Abstract

This article is devoted to the issue concerning the theoretical and practical aspects of the taxation of income from special branches of agricultural production. The article presents the basic definitions in this field as well as possibilities of income calculation and appropriate for their conduct of the taxpayer. The Author presented an analysis of the fiscal situation (the obligation to controlling the advance payment of income tax) using standard estimates of income and effects of changes in activity during the fiscal year. The results of the analysis are shown in numerical examples.