Institutionalization of Shadow Economy in Ukraine

Irina Mazur
Entrepreneurship Department, Taras Shevchenko Kyiv National University
Mazur, Irina (Entrepreneurship Department, Taras Shevchenko Kyiv National University)
Institutionalization of Shadow Economy in Ukraine
Instytucjonalizacja szarej strefy na Ukrainie
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 94, s. 5-23

Streszczenie

W opracowaniu rozpatrywano istotę szarej strefy. Badano różne podejścia naukowe przyczyn pojawienia się szarej strefy i jej instytucjonalizacji. Zostało podniesione pojęcie korupcji oraz poddano analizie przyczyny jej powstania. Zaproponowano również drogi ograniczenia instytucjonalizacji szarej strefy.