Insurance as a Risk Management Tool in Crop Production

Victoria Borisova1, Iryna Samoshkina2
1, 2 Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance
Borisova, Victoria (Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance)
Samoshkina, Iryna (Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance)
Insurance as a Risk Management Tool in Crop Production
Ubezpieczenia jako narzędzie zarządzania ryzykiem w produkcji rolniczej
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 96, s. 17-28

Streszczenie

Autorzy przedstawili teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty związane z ubezpieczeniem jako narzędziem zarządzania ryzykiem w produkcji rolniczej. Analizie poddano trendy zmian w ubezpieczeniach rolniczych, przy uwzględnieniu mechanizmów wsparcia rolnictwa, wykorzystywanych przez rząd w ograniczaniu ryzyka w produkcji rolniczej. Zmiany w ubezpieczeniach rolniczych mają przyczynić się do zwiększenia ich wykorzystania w rolnictwie. W artykule udowodniono, iż wsparcie rządu w zakresie ubezpieczeń produkcji rolniczej oraz stosowania miar pozwalających na ocenę ubezpieczanych operacji objętych dotacjami jest niezbędne dla rozwoju sektora rolniczego.