Ryzyko działalności gospodarczej w kontekście światowego kryzysu gospodarczego

Kazimierz Łęczycki
Zakład Ekonomiki Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Łęczycki, Kazimierz (Zakład Ekonomiki Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Ryzyko działalności gospodarczej w kontekście światowego kryzysu gospodarczego
Risk of Carrying out an Economic Activity in the Context of World’s Economic-financial Crisis
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 96, s. 195-208

Abstract

In this elaboration there have been described main elements and causes of the global economic crisis, which takes place in Europe and several other countries since September 2008. The risk of economic activities (the term) and its basic kinds are characterized here. Next, there has been taken an attempt of setting links between the risk and actual economic crisis. It has been established that many phenomena characterizing current crisis have influence on lowing the risk of carrying out economic activities.