Skuteczność modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw handlu hurtowego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi

Rafał Balina1, Jolanta Pochopień2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Balina, Rafał; ORCID: 0000-0001-6304-8149 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw)
Pochopień, Jolanta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw)
Skuteczność modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw handlu hurtowego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi
The Effectiveness of Models for Predicting Bankruptcy of Companies Wholesale Food, Drink and Tobacco
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 96, s. 255-263

Abstract

In the paper was verified the effectiveness of the five chosen foreign models and twenty six polish models for bankruptcy prediction of companies from the sector of wholesale food, drink and tobacco. Most of analyzed models can’t be able to recognize symptoms of insolvency.