Wykorzystanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze

Dorota Czerwińska-Kayzer1, Joanna Florek2
1, 2 Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Czerwińska-Kayzer, Dorota (Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Florek, Joanna (Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Wykorzystanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze
The Use of Discriminant Analysis Selected Models in the Evaluation of the Financial Situation of Companies Producing Animal Feed
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 96, s. 265-276

Abstract

The main target of the article was to present selected Polish models of early warning and to assess their adaptation to indicate a deterioration in the financial situation of enterprises producing animal feed. The presented research shows that the use of different models of early warning doesn’t give base to unambiguous evaluation of the company’s financial situation.