Tax Risks in Enterprise Activity

Natalia Maksimova
Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance
Maksimova, Natalia (Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance)
Tax Risks in Enterprise Activity
Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorstwa
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 96, s. 29-39

Streszczenie

W niniejszym artykule zostały omówione takie zagadnienia jak: definicja ryzyka w biznesie, istotne zagrożenia obejmujące przedsiębiorstwa, ryzyko naruszenia prawa podatkowego i ryzyko związane ze skutecznością mechanizmu podatkowego jako całości. Zostały omówione również uogólnione cechy charakterystyczne dla biznesu prowadzonego na Ukrainie. Na podstawie Ordynacji podatkowej określono także rodzaje sankcji stosowanych w przypadku popełnienia przestępstwa podatkowego.