The Risks of Direct and Portfolio Investments in the Agricultural Sector of Ukraine

Olga Rudenko
Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance
Rudenko, Olga (Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance)
The Risks of Direct and Portfolio Investments in the Agricultural Sector of Ukraine
Ryzyko bezpośrednich i portfelowych inwestycji w sektorze rolniczym na Ukrainie
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 96, s. 41-50

Streszczenie

W niniejszym artykule autor badał ryzyko inwestycji portfelowych w produkcji rolno-przemysłowego kompleksu. Zbadano dynamikę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Ukrainy. Przedstawiono klasyfikację rodzajów ryzyka inwestycji portfelowych oraz metody prewencji. Autor opracował klasyfikację typów portfeli w zależności od poziomu ryzyka i zbadał zasady formowania portfela inwestycyjnego.