Financial Security of Agricultural Enterprises

Anatoliy Chupis1, Kilyll Kashenko2
1, 2 Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance
Chupis, Anatoliy (Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance)
Kashenko, Kilyll (Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance)
Financial Security of Agricultural Enterprises
Bezpieczeństwo finansowe w przedsiębiorstwach rolniczych
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 96, s. 5-16

Streszczenie

Autorzy przedstawili kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstw rolniczych w kontekście bieżących zmian w krajowej gospodarce. Autorzy dowiedli, iż przedsiębiorstwa ukierunkowane na zrównoważony rozwój, wspierany przez odpowiednie zabezpieczenie finansowe, pozwala na zróżnicowanie przyjętych celów w ujęciu krótko- i długoterminowym.