Financial Risk Management on Enterprises

Iryna Sulieshova
Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance
Sulieshova, Iryna (Sumy National Agrarian University, Ukraine, Department of Finance)
Financial Risk Management on Enterprises
Ryzyko finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 96, s. 51-61

Streszczenie

Skutecznie prowadzona działalność gospodarcza (jako całość) zależy od podejścia do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Celem w procesie zarządzania ryzykiem jest ograniczanie i minimalizowanie, na ile jest to możliwe, ryzyka. Artykuł przedstawia metodologiczne oraz metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Opisano podstawowe zasady, etapy oraz metody zarządzania ryzykiem finansowym. Ponadto wyróżniono kluczowe czynniki kształtujące ryzyko finansowe, w szczególności wpływ wewnętrznych mechanizmów ich neutralizowania na działalność przedsiębiorstwa.