Key Factors of Working out of the Financial Improvement Strategy of Sumy Region Agricultural Enterprises

Mykhaylo Heyenko
Department of Finance, Sumy National Agrarian University, Ukraine
Heyenko, Mykhaylo (Department of Finance, Sumy National Agrarian University, Ukraine)
Key Factors of Working out of the Financial Improvement Strategy of Sumy Region Agricultural Enterprises
Kluczowe czynniki opracowania strategii poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych z regionu Sumy
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 97, s. 127-138

Streszczenie

Celem opracowania było określenie strategii poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych. Zwrócono uwagę na otoczenie zewnętrzne przy formułowaniu strategii. Nie można pomijać tendencji w zakresie światowej produkcji rolniczej i konsumpcji. Oceniono sytuację finansową przedsiębiorstw rolniczych regionu Sumy. Stwierdzono, że na brak rentowności negatywnie oddziałuje poziom zatrudnienia zaangażowanego w produkcję rolniczą. W opracowaniu wyodrębniono główne elementy strategii poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw rolnych.