Assessment of Financial Situation of Farms in Ukraine

Olena Oliynyk
Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Oliynyk, Olena (Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Assessment of Financial Situation of Farms in Ukraine
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 97, s. 139-146

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono kształtowanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie w latach 2005–2010. Obiekty zostały podzielone na 4 grupy według ich wielkości: bardzo duże, średnie i małe. Analiza sytuacji finansowej została przeprowadzona z wykorzystaniem wskaźników finansowych dotyczących płynności, wspomagania finansowego, sprawności i rentowności.