Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa transportowego (na przykładzie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w Kielcach)

Bogdan Klepacki1, Ilona Dziedzic-Jagocka2
1 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Dziedzic-Jagocka, Ilona (Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa transportowego (na przykładzie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w Kielcach)
Financial Situation of the Transport Company (on the example of Świętokrzyskie Rescue Centre Sanitary and Transport in Kielce)
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 97, s. 147-155

Abstract

This article presents the financial position of transport company on the example of Świętokrzyskie Centre for Sanitary Rescue and Transport in Kielce. Ratio analysis has been carried out, which indicates a good financial situation of the enterprise. The company’s financial situation has been studied by means of measures of liquidity and efficiency, as well as inventory and receivables conversion cycles. The company has also been analyzed in the direction of ROS and ROA. The final element of financial analysis study was to identify sources of business financing.