Kierunki poszukiwań rozwiązań ewidencyjnych dla gospodarstw rolniczych w świetle wyników badań potrzeb informacyjnych menedżerów małych przedsiębiorstw w Polsce

Jacek Jaworski1, Tomasz Kondraszuk2
1 Katedra Rachunkowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 2 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jaworski, Jacek (Katedra Rachunkowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Kondraszuk, Tomasz; ORCID: 0000-0003-0359-3123 (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kierunki poszukiwań rozwiązań ewidencyjnych dla gospodarstw rolniczych w świetle wyników badań potrzeb informacyjnych menedżerów małych przedsiębiorstw w Polsce
Directions in Searching for Filing Solutions for Farms in Light of Research Results of Information Needs of Small Business Managers in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 97, s. 287-298

Abstract

The purpose of this paper is an attempt to identify directions in searching for filing solutions for farms in the context of meeting the demand for financial information in light of research on non-agricultural activities. The results of this research were presented in the first part of the paper. Then, in the basis on the established information needs of managers of small enterprises, the criticism of current filing systems was conducted. In the last part of the paper, addressing the information needs of entrepreneurs to the circumstances of the farm functioning, the paths of relevant filling solutions were proposed.