Opinie właścicieli gospodarstw rolniczych dotyczące sporządzania budżetów przepływów pieniężnych

Mirosław Wasilewski1, Magdalena Forfa2
1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Instytut Przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713 (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Forfa, Magdalena (Instytut Przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Opinie właścicieli gospodarstw rolniczych dotyczące sporządzania budżetów przepływów pieniężnych
Individual Farmers’ Opinions on Drawning up Cash Flow Budget
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 97, s. 299-313

Abstract

The paper presents individual farmers’ opinions concerning on creating cash flow budget. Research objectives were individual farms from podlaskie voivodships participating in the FADN (46 farmers). The results of the interview questionnaire indicate that farmers draw up cash flow budget in order to efficient the financial management of farms. Most of the farmers said that they examine the balance of cash flows from operating, investing, financial and private activities.