Rentowność gospodarstw mlecznych w zależności od skali produkcji

Marcin Wysokiński
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wysokiński, Marcin (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rentowność gospodarstw mlecznych w zależności od skali produkcji
The Profitability of Dairy Farms According to the Scale of Production
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 97, s. 43-53

Abstract

The purpose of the study was to analyze the return on assets and equity in dairy farms in 2004–2009, depending on the scale of production. The classification criterion included the number of dairy cows kept. This article was found significant correlations between indicators of profitability and the size of the herd. There was also a change in profitability during the research period.