Zależność między okresem konwersji gotówki a rentownością – wyniki badań

Artur Stefański
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Stefański, Artur; ORCID: 0000-0002-7235-337X (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Zależność między okresem konwersji gotówki a rentownością – wyniki badań
The Relation Between Cash Conversion Cycle and Profitability – Research Results
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 97, s. 55-66

Abstract

The research covered 2012 and was based on the sample of 642 small and medium – sized enterprises. The negative correlation between cash conversion cycle and profitability was observed, also the positive weak correlation between inventory turnover ratio and profitability was stated.