Turystyka jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego

Ewa Ferens
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Ferens, Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej)
Turystyka jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego
Tourism as an element of the multifunctional development of rural areas: case of Mazovia region
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 102, s. 113-125

Abstract

The paper discusses the spatial distribution of rural communes in Mazovia region according to the tourism function index. The tourism function index consists of 8 variables, which characterize tourism development in three areas: tourist attendance, tourist infrastructure and tourist entrepreneurship. Further the natural breaks classification have been made in order to divide the communes into 4 categories. Finally, the statistical relation between tourism function index and some of the multifunctional development indicators have been analysed.