Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich

Agata Balińska1, Jan Zawadka2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Balińska, Agata; ORCID: 0000-0002-8777-9955 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa)
Zawadka, Jan; ORCID: 0000-0003-1979-0607 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa)
Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich
The importance of agritourism in rural development
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 102, s. 127-143

Abstract

The paper presents the role and importance of agritourism in rural development. The concept and the essence of agritourism have been discussed, as well as the state of its development in Poland. It was followed by presentation of the preconditions for its development and its positive social and economic outcomes. The risks and negative consequences of this form of tourism were analysed.